Någon har sagt att långsegla är att laga båten på exotiska platser. Så sant som det är sagt. Dels händer det naturligtvis både det ena och det andra som inte är planerat – vi bytte ju motor i Bretagne i augusti 2017 – men även planerade jobb måste få sin tid. I bästa fall är det ju dessa planerade jobb som ser till att det inte blir oplanerade jobb …

När vi åker till TuSan i april ska vi naturligtvis segla henne, tanken är att gå från Sardinien till Sicilien. Men vi vill också fixa ett antal saker så här kommer en del funderingar och kommentarer kring detta.

Rensa dieseltankarna

Vetus fuelVi har installerat dubbla dieselfilter före motorn – dessa fungerar så att det finns en liten tryckskillnadsmätare som visar hur mycket skit det redan är i filtret. Den mäter skillnaden mellan ingående och utgående sug. Självfallet ska man kolla detta ofta men den sitter ju i motorrummet och suget finns ju bara när motorn går (och inte bara på tomgång). När det blir för mycket skit i filtret kan man snabbt byta till det andra filtret och sedan byta filter när det är lugnare och svalare i motorrummet. (Vetus har denna. Mycket bra!)

Nu har vi fått byta filter litet för ofta så det är bara att inse att vi har skit i dieseln. Om den har kommit vid tankning eller vuxit i dieseln (Skiktet mellan en bottensats av vatten och själva dieseln, som ju är lättare än vatten) vet vi inte (ännu) och det är i viss mån irrelevant – skiten finns där och ska bort.

Så … vi har skaffat en elektrisk olje/dieselpump och ett ordentligt dieselfilter. Allt i 1″ utförande eftersom vi har ungefär halv tank och det betyder 500 liter, fördelat på 2 tankar. Att handpumpa eller ha någon liten leksakspump är inget alternativ utan det ska nog vara rejäla saker. Bra att ha för framtiden också.

Jobbet blir att demontera en del av inredningen/skåpen så att vi kommer åt själva tankarna, öppna upp inspektionsluckan och pumpa över all diesel från ena tanken (via filtert) till den andra tanken. Sedan rengöra tanken (en massa trasor och diverse pinnar för att komma åt. Antagligen finns någon gegga i botten så T-sprit eller något annat lösande kan behövas, vi får se.  Och sedan pumpa över all diesel från den andra tanken till den ny-rengjorda tanken (via filter, såklart) och rengöra den andra tanken. Och till sist pumpa över halva första tanken till den andra tanken så att det blir 50/50 (eller  25/25 om man ska vara noga).

Sist, men inte minst, när man är dieselstinkande och skitig, inhysa hustruns beundrande blick och kroppsnära kram.

Kortvågsradion

ic-718Vi har en ICOM IC-718 kortvågsradio ombord och med denna kan man, vid lämpliga atmosfäriska förhållanden och god installation, i princip nå hela världen. Inte bara tal utan också e-post och väderdatafiler kan överföras på så sätt.

De atmosfäriska förhållanden kan man inte styra men däremot installationen. Vi har haft en del problem – till exempel kan belysningen inombords blinka i takt med talet (discoeffekt) men även att autopiloten stör mottagningen. I samband med att vi nu går amatörradiokurs för att få amatörradiolicens (hittills har Ott ”bara” haft licens för marinbanden) lär vi oss en massa om t ex störningar så en del av april ska ägnas åt att jaga störningar. Detta görs främst med hjälp av s.k. ferriter som man sätter på kablarna litet här och där och diverse tester för att se vad som stör radion (kylskåp, autopilot och solceller/reglerutrustning är kända bovar men det finns kanske fler?)

Vi återkommer med rapporter om våra (förhoppade) framgångar och erfarenheter i ärendet.

Solceller

TuSan drar ca 15-18 Ah under pågående seglats. På ett dygn behöver vi alltså ca 200Ah och eftersom batterierna (Litium) kan skrämma fram ca. 400 Ah så har vi alltså ca. 2 dygns batterikapacitet. Det som drar mest är kylskåpen, instrument och tillhörande autopilot. Denna sistnämnda kommer vi på sikt att komplettera med ett vindroder, som inte drar någon el och därmed bör ha en positiv inverkan på energibehovet.

Så snart motorn går alstras det 100-120 Ah laddström och dieselgeneratorn kan driva batteriladdarna som ger ca. 60Ah. Men nu vill vi ju inte köra varken motor eller generator mer än nödvändigt ….

wattseaVi har också en Watt&Sea släpgenerator – ser ut som en sorts utombordare och alstrar upp till 10 Ah när man seglar.

Alltså solceller. Vi har idag 4 x 100 W vilket i en perfekt värld (kl 12:00 på ekvatorn, blå himmel) ger 400/12 = 33Ah (per timme) och, återigen på ekvatorn, 12 timmars sol (men den är ju inte mitt på himmelen för det …). Enklast är att säga – det kommer inte ens i närheten av att skapa minst 150 AH/dag. När vi ligger för ankar (och instrumenten alltså är avslagna) räcker solen till för att hålla igång kylskåpen, men inte mer.

Vi håller på att se över solcells-utrustningen men planen är ”så mycket som möjligt” och därtill ”så bra som möjligt”. En massa faktorer spelar in, bl a skuggning (alltid är det någon mast eller annat som skuggar en del av panelerna) men även kablarnas kvalitet, solcells-regulatorns typ och antal osv. Självfallet MPPT reglering men antal regulatorer verkar vara något som kan diskuteras – en per panel eller flera paneler på en regulator? Placeringen är också viktig, vi har ju sidoräckena och bimini-toppen att leka med – men kanske och bommen när båten ligger för ankar (fast då behöver vi inte så mycket el….).

Även här kommer vi att återkomma med funderingar och erfarenheter.