Päivi och jag har funderat länge på säkerheten ombord och i de flesta fallen har vi back-up lösningar ifall något system faller ur. De 2 navigationsbildskärmarna är ihopkopplade men om den ena faller ifrån kan den andra ta över, bägge har kartor och GPS inbyggda. Batterisystemet är uppbyggt med 2 separata bankar så att det ”alltid” ska finnas el. Vi har till och med 2 separata toaletter ombord och TuSan har 2 master (en s.k. ketch).

Att bara ha en motor ombord kändes därför inte helt optimalt, eftersom även den ju kan lägga av. Efter mycket funderande har vi nu byggt om motorrummet såsom bilden nedan visar:

Enging-BFS

På bilden syns också leverantören (A. P. Riljoke) med sitt testprotokoll.

En stor utmaning var det faktum att TuSan ju bara har en propelleraxel och att sätta dit en annan är en mycket dyr historia. Vi löste problemet med att sätta en axel i ett rör, vilket alltså betyder in inre och en yttre propelleraxel i samma bords-genomföring. TuSan får därmed 2 propellrar i linje som bilden visar:

Dubbelpropp.png

En ytterst elegant lösning!